PREPORUKE KORISNICIMA

Preporučujemo aktiviratnje usluge slanja računa za vodu putem e-maila na adresu korisnika.
Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi.
Za aktivaciju usluge potrebno je poslati zahtjev za uslugu, šifru partnera i e-mail adresu na koju će se slati računi, na naš e-mail:
racun1@vodovod-brac.hr

GRAD SUPETAR, sjedište Društva


Vodosprema Žedno drage


Crpna stanica vode Škrip


Tlačna posuda sa kompresorom


Procrpnica Mirca


OMIŠ - mjesto gdje voda započima svoj put prema Braču