VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
OBAVIJEST KORISNICIMA

Od 01. veljače 2015. godine moguće je aktivirati uslugu slanja računa za vodu putem e-maila na adresu korisnika. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi. Za aktivaciju usluge potrebno je poslati zahtjev za uslugu, šifru partnera i e-mail adresu na koju će se slati računi na naš e-mail:
racun1@vodovod-brac.hr
tel:  021 / 631-141
       021 / 631-511
fax: 021 / 630-621

e-mail:
info@vodovod-brac.hr

OIB: 
45854645558
M.B.: 3042251

IBAN: HR2223300031500045040 za plaćanje računa vodnih usluga (voda i odvodnja otpadnih voda), otvoren kod Splitske banke d.d.

IBAN: HR2623300031100028511 za plaćanje računa ostalih usluga, otvoren kod Splitske banke d.d.

OBAVIJEST!!
Promjenjena je naša službena e-mail adresa!
Prije: vodovod-brac@st.t-com.hr - UGAŠENA
Sada: info@vodovod-brac.hr