VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
2015 GODINA
2016 GODINA
2017 GODINA