VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
Godišnji izvještaji sukladno čl.19. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
Godišnji izvještaj za 2017.g.