VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
      JAVNA NABAVA

PODACI O NARUČITELJU:

VODOVOD BRAČ d.o.o.
Mladena Vodanovića 23
21400 SUPETAR

OIB: 45854645558

Telefon: 021/631-141; 631-511;
Telefax: 021/630-621

e-mail: vodovod-brac@st.t-com.hr
- ODLUKA O NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA MANJE VRIJEDNOSTI
POSTUPCI JAVNE NABAVE:

Nabave koje su u tijeku možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2012.G.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2013.G.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014.G.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2015.G.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2016.G.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.G.
OBAVIJEST: Sprječavanje sukoba interesa

    VODOVOD BRAČ d.o.o., M. Vodanovića 23, Supetar, kao naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa.