VODOVOD BRAČ d.o.o.  -    Mladena Vodanovića 23    -    21400 SUPETAR
      JAVNA NABAVA

PODACI O NARUČITELJU:

VODOVOD BRAČ d.o.o.
Mladena Vodanovića 23
21400 SUPETAR

OIB: 45854645558

Telefon: 021/631-141; 631-511;
Telefax: 021/630-621

e-mail: info@vodovod-brac.hr
POSTUPCI JAVNE NABAVE:

Nabave koje su u tijeku možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.G.
OBAVIJEST: Sprječavanje sukoba interesa

    VODOVOD BRAČ d.o.o., M. Vodanovića 23, Supetar, kao naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa.