IZVANREDNA KONTROLA ISPRAVNOSTI VODOMJERA

 

  

     Korisnik može zatražiti kontrolu vodomjera ukoliko sumnja u njegovu ispravnost.

Kontrola vodomjera provodi se u ovlaštenom laboratoriju za popravak i umjeravanje vodomjera s kojim je VODOVOD BRAČ d.o.o. sklopilo ugovor o obavljanju usluge kontrole.

Temeljem pisanog zahtjeva korisnika vrši se skidanje vodomjera za koji se zahtjeva kontrola ispravnosti, a na njegovo mjesto istovremeno se ugrađuje drugi ovjereni vodomjer.

U slučaju neispravnosti vodomjera trošak kontrole vodomjera snosi VODOVOD BRAČ d.o.o., a korisniku se potrošnja obračunava po prosječnom utrošku vode u istom razdoblju prethodne godine.

U slučaju ispravnosti vodomjera trošak kontrole vodomjera snosi korisnik (trošak skidanja i postave drugog vodomjera i trošak usluge provjere ispravnosti), a također je obvezan podmiriti sve ispostavljene račune za potrošnju vode.

Zahtjev za kontrolu vodomjera korisnik može predati osobno u upravnoj zgradi VODOVODA BRAČ d.o.o. na adresi Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar, poštom na adresu društva ili na adresu elektroničke pošte:  racun1@vodovod-brac.hr

 

Obrazac zahtjeva:

 

ZAHTJEV ZA IZVANREDNU KONTROLU ISPRAVNOSTI VODOMJERA