OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

  

   Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u  pisanom  obliku i to u našim poslovnim prostorijama, te će im, bez odgađanja, pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

 

VODOVOD BRAČ d.o.o.

Mladena Vodanovića 23

21400 SUPETAR

 

ili na:

 

e-mail adresu: racun1@vodovod-brac.hr

 

fax: 021 630 621

 

 

   Odgovor  na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku, najkasnije 15 dana  od  dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora..