VODOVOD BRAČ d.o.o.  -    Mladena Vodanovića 23    -    21400 SUPETAR
OBAVIJEST KORISNICIMA

Od 01. veljače 2015. godine moguće je aktivirati uslugu slanja računa za vodu putem e-maila na adresu korisnika. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi. Za aktivaciju usluge potrebno je poslati zahtjev za uslugu, šifru partnera i e-mail adresu na koju će se slati računi na naš e-mail:
racun1@vodovod-brac.hr
tel:  021 / 631-141
       021 / 631-511
fax: 021 / 630-621

e-mail:
info@vodovod-brac.hr

OIB: 
45854645558
M.B.: 3042251

IBAN: HR15 2390 0011 5001 41267 za plaćanje računa vodnih usluga (voda i odvodnja otpadnih voda), otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.

IBAN: HR06 2390 0011 1010 18342 za plaćanje računa ostalih usluga, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d..